بایگانی دستگاه لیزر مدیا استار اسکلپیون

از بین بردن موهای زائد با لیزر

مرکز لیزر اسکلپیون

در طول تاریخ یکی از معضلات بشری که گریبان گیر همه بوده است و هرکسی تلاش داشته است که به نوعی از این مساله رهایی

لیزر موهای زائد با دستگاه لیزر مدیو استار

رفع موهای زائد با لیزر مدیو استار

دستگاه لیزر مدیو استار نوع جدیدی از لیزرهای الکساندرین است که از دانش نور شناسی و تکنولوژی دایود بهره می گیرد. این نوع لیزر در