بایگانی مراحل فرم دهی چانه

زاویه-سازی-صورت-با-تزریق

زاویه سازی صورت با ژل

بهترین روش زاویه سازی فک و صورت  چانه، فک و صورت عضوهایی از بدن هستند که، در افراد مختلف اندازه، نوع وشکل آن بسیار متفاوت